Blog

Aktualność

Rozwód czy separacja?

Czy wiecie jaka jest różnica pomiędzy rozwodem a separacją?

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego małżonkowie zobowiązani są wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy, do wierności oraz do współdziałania dla dobra założonej właśnie rodziny. Nie zawsze jednak życie układa się zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Dlatego też zachęcam do zapoznania się ze skutkami prawnymi obu rozwiązań.

Czytaj więcej