Rozwód czy separacja?

Zacznijmy zatem od różnicy między separacją a rozwodem. Przede wszystkim separacja uchyla wspólnotę majątkową, co oznacza, że wraz z jej orzeczeniem ustaje wspólność majątkowa małżonków, ale nie powoduje ustania małżeństwa. Dlatego też w przypadku separacji nie możemy ponownie zawrzeć związku małżeńskiego.

Chociaż między rozwodem a separacją istnieją podobieństwa w zakresie przesłanek pozytywnych i negatywnych, czyli okoliczności, które pozwalają lub zakazują ich orzeczenia, to istnieją dwie zasadnicze różnice.

Po pierwsze do orzeczenia separacji wystarczy aby rozkład pożycia był zupełny. Zrezygnowanie z wymogu trwałości rozkładu pożycia małżeńskiego wynika stąd, że trwały rozkład wyklucza podjęcie przez małżonków wspólnego pożycia, podczas gdy właśnie istotą separacji jest właśnie możliwość podjęcia wspólnego pożycia.

Po drugie przy separacji istnieje możliwość jej orzeczenia nawet na wniosek małżonka wyłącznie winnego rozkładowi pożycia małżeńskiego, co stanowi przeszkodę przy orzekaniu rozwodu.

Jest też trzecia różnica - najmniej istotna - rozwód toczy się w trybie procesowym, a separacja może toczyć się w trybie procesowym jak i nieprocesowym, co z kolei uzależnione już jest od kategorii spraw o separację (np. kiedy małżonkowie nie mają małoletnich dzieci).

Szerzej na temat rozwodu i separacji w kolejnych wpisach :)