Doradztwo z zakresu prawa karnego

Udzielam doradztwa z zakresu prawa karnego, związanego ze sprawami dotyczącymi odpowiedzialności karnej za dokonanie czynu zabronionego. Moje działania obejmują w takim przypadku obsługę osób:

  - podejrzanych,

  - oskarżonych,

  - pokrzywdzonych,

  - zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych.

 

Mężczyzna trzymający kajdanki