Prawo rodzinne

Prawo rodzinne ma za zadanie regulować kwestie związane ze stosunkami pomiędzy małżonkami, rodzicami i dziećmi. W jego ramach prowadzę sprawy dotyczące:

  - rozwodów,

  - separacji,

  - władzy rodzicielskiej uregulowania kontaktów z dziećmi,

  - naliczenia alimentów,

  - zniesienia małżeńskiej wspólności majątkowej,

  - podziału majątku wspólnego,

  - przysposobienia.

 

obrączki leżące obok młotka