Porady z prawa cywilnego

Potrzebują Państwo porady z zakresu prawa cywilnego? Dotyczy ono spraw regulujących stosunki pomiędzy jednostkami czy podmiotami prawa prywatnego, w tym:

  - o zapłatę,

  - o odszkodowania za wypadki komunikacyjne,

  - prowadzonych negocjacji,

  - windykacji należności – polubownie i sądowo,

  - sporządzania umów wraz z zabezpieczeniem ich wykonania,

  - związanych z ustalaniem stanu prawnego nieruchomości,

  - o ochronę prawa własności i posiadania,

  - o zniesienie współwłasności,

  - o eksmisję,

  - o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.

 

Temida z wagą